Khoa Sư phạm tổ chức tọa đàm “Rèn luyện kĩ năng sống sinh viên qua việc tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC TỌA ĐÀM

“RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG SINH VIÊN QUA VIỆC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

 

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong khoa và trường đồng thời giúp sinh viên có ý chí học tập và rèn luyện kỹ năng sống để ra trường phục vụ cho bản thân, gia đình và xã hội; Bên cạnh đó cũng giúp cán bộ - nhân viên, giảng viên Khoa Sư phạm hiểu sâu về các mẫu chuyện của Bác. Khoa Sư phạm tổ chức buổi tọa đàm “Rèn luyện kỹ năng sống sinh viên qua việc tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào lúc 15h30 ngày 16/01/2017.

 

Buổi tọa đàm được thực hiện tại 5 Tiểu ban được chia theo nội dung các bài viết gửi về Ban Tổ chức cụ thể như sau: Tiểu ban 1: chủ đề rèn luyện kỹ năng học ngoại ngữ; Tiểu ban 2: chủ đề rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian; Tiểu ban 3: chủ đề rèn luyện kỹ năng tiết kiệm thời gian; Tiểu ban 4: chủ đề rèn tính trung thực, sự phân công và công bằng; Tiểu ban 5: chủ đề rèn luyện các kỹ năng khác thông qua việc tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

Thành phần tham dự buổi tọa đàm trên gồm các Tổ phó phụ trách chuyên môn các tổ, giảng viên cố vấn các lớp và lớp trưởng, bí thư các lớp thuộc Khoa Sư phạm.

 

 

 

Tại các Tiểu ban mọi người được lắng nghe những tham luận do các giảng viên cố vấn trình bày, qua mỗi tham luận là mỗi cách tiếp cận và vân dụng các mẫu chuyện về Bác trong giảng dạy và sinh hoạt Học tập và làm theo tấm gương của Bác ở các lớp để rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên. Thông qua buổi tọa đàm này giảng viên cố vấn và đại diện sinh viên có dịp trao đổi những kinh nghiệm, những bài học sâu sắc được cảm nhận từ các mẫu chuyện về Bác đồng thời đây cũng là một diễn đàn mẫu để sau này lớp trưởng và bí thư các lớp về tổ chức cho lớp mình.

 

 

Đây là một buổi sinh hoạt có ý nghĩa thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong sinh viên để các em định hình những kĩ năng sống cần thiết góp phần xây dựng lối sống trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có đủ năng lực, phẩm chất phục vụ đất nước sau này.

 

                                                                                                          

                                                                                                          Tin: Minh Dũng