Tin tức nổi bật

Tuần 12 (học lại)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                    

 

TUẦN 12

  KHOA KINH TẾ - LUẬT  

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC LẠI ĐỢT II

Từ ngày 13/10 đến ngày 18/10/2014

THỨ

LỚP/BUỔI

5KT, 5QT, 6CDKT,6KT, 6TCNH

 
 

HAI

SÁNG

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

TỐI

 

 

 

 

 

 

BA

SÁNG

 

Nguyên lý thống kê kinh tế
Thầy Lân (5T)C10

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

TỐI

 

 

 

 

 

 

SÁNG

 

Nguyên lý thống kê kinh tế
Thầy Lân (5T)GĐ3 C10

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

TỐI

 

 

 

 

 

 

NĂM

SÁNG

 

Nguyên lý thống kê kinh tế
Thầy Lân (5T)C10

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

TỐI

 

 

 

 

 

 

SÁU

SÁNG

 

Nguyên lý thống kê kinh tế
Thầy Lân (5T)C09

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

TỐI

 

 

 

 

 

 

BẢY

SÁNG

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

TỐI

 

 

 

 

 

 

CN

SÁNG

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký)

 

 

 

                                                                                                 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn