Tin tức nổi bật

Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 09/11 đến ngày 14/11/2015

 THỜI KHOÁ BIỂU

Từ ngày: 09/11 đến ngày 14/11 năm 2015

THỨ

NGÀY

 

6KT

6TCNH

Phòng học

GĐ4

GĐ 3

HAI

09/11

Sáng

 

Quản trị rủi ro tài chính – C.Thảo (4t)

Chiều

 

 

BA

10/11

Sáng

Kế toán ngân sách- T.Sơn (tiết 1 – tiết 2)

Kế toán ngân hàng – Cô Hậu (4t)

Chiều

 

 

11/11

Sáng

Kế toán đơn vị hành chính – T.Thắng (5t)

Kế toán ngân hàng – Cô Hậu (4t)

Chiều

 

Thẩm định tín dụng – Cô Thúy Anh (4t)

NĂM

12/11

Sáng

Phân tích hoạt động kinh doanh – T.Sơn (4t)

 

Chiều

 

Kế toán tài chính – Thầy Ngoan (4t)

SÁU

13/11

Sáng

Kế toán quốc tế - T. Lực (5t)

Thẩm định tín dụng – Cô Thúy Anh (4t)

Chiều

 

 

BẢY

14/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

NGÀY

 

7DKT

7DQT

7DTCNH

7CKT

PHÒNG HỌC

GĐ2

C10

C09

GĐ6

HAI

09/11

Sáng

Nghiên cứu marketing

Cô Bé(5t)

Quản trị chiến lược

Cô Dung (5t)

 

Kế toán tài chính 2

Thầy Phước(5t)

Chiều

 

 

 

 

BA

10/11

Sáng

Nghiên cứu marketing

Cô Bé(5t)

Quản trị nhân sự

Cô Dung (5t)

 

Kế toán ngân sách-GĐ4

T.Sơn(Tiết 3- tiết 4)

Chiều

 

 

 

 

11/11

Sáng

 

Quản trị chiến lược

Cô Dung (5t)

 

 

Chiều

 

 

 

 

NĂM

12/11

Sáng

Nghiên cứu marketing

Cô Bé(5t)

Quản trị nhân sự

Cô Dung (5t)

 

Kế toán ngân hàng

Cô Hậu(4t)

Chiều

 

 

 

 

SÁU

13/11

Sáng

 

 

 

Kế toán ngân hàng

Cô Hậu(4t)

Chiều

Marketing căn bản

Thầy Tuân (4t)

Quản trị quan hệ khách hàng

Cô Mỹ Phương(2t)

 

 

BẢY

14/11

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

                 

THỨ

NGÀY

 

8DKT

8DQT

8DTCNH

8CKT

PHÒNG HỌC

GĐ1

C09

C08

C08

HAI

09/11

Sáng

 

 

 

Marketing căn bản

Thầy Tuân(3t) – C09

Chiều

 

 

Kinh tế lượng

Cô Bé(4t)

 

BA

10/11

Sáng

 

 

 

Tài chính tiền tệ

Cô Duyên(4t)

Chiều

 

 

Kinh tế lượng

Cô Bé(4t)

 

11/11

Sáng

Kinh tế vi mô

Thầy Bằng(4t) – GĐ2

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)

 

Marketing căn bản

Thầy Tuân(2t) – GĐ1

Chiều

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)– GĐ2

 

 

 

NĂM

12/11

Sáng

 

Kinh tế vi mô

Thầy Bằng(4t)

 

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)  C08

Chiều

 

 

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)

Thuế

Cô Phương  (4t) – C10

SÁU

13/11

Sáng

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t) – GĐ2

Kinh tế vi mô

Thầy Bằng(4t)

 

Thuế

Cô Phương  (4t) C08

Chiều

 

 

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)

PP nghiên cứu kinh tế

Thầy Bằng(4t) C09

BẢY

14/11

Sáng

 

 

 

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)

Chiều

 

Kinh tế vĩ mô

Cô Bích Ngân(4t)

 

Thuế

Cô Phương  (4t)

             

THỨ

NGÀY

   LỚP

 

BUỔI

9DKT1

9 Đại học kế toán 1

9DKT2

9 Đại học kế toán 2

9DQT

9 Đại học quản trị kinh doanh

9DTCNH

9 Đại học tài chính ngân hàng

9CKT

9 Cao đẳng kế toán

HAI

09/11

Sáng

Toán kinh tế 2

Thầy Sơn  (3t)– GĐ3

Soạn thảo văn bản

Thầy Thanh(4t) - C08

Đi học GDQP-AN

Từ ngày 09/11

đến ngày 04/12

GDTC (T.Khái)

Đi học GDQP-AN

Từ ngày 09/11

đến ngày 04/12

Chiều

GDTC (T.Quang)

 

 

BA

10/11

Sáng

Toán kinh tế 2

Thầy Sơn  (5t) –GĐ 6

Tin học căn bản

Cô Yến– P 16.CS1

 

Chiều

 

 

Tin học căn bản

Thầy Tuấn– P 16.CS1

11/11

Sáng

Toán kinh tế 2

Thầy Sơn  (2t) –GĐ 6

GDTC (T.Mai)

Pháp luật đại cương

Cô Diễm(4t) –08

Chiều

GDTC (T.Quang)

Pháp luật đại cương

Cô Diễm  (4t) –C08

 

NĂM

12/11

Sáng

Soạn thảo văn bản

Thầy Thanh(4t) – GĐ1

Toán kinh tế 2

Thầy Sơn (3t)– GĐ 3

GDTC (T.Khái)

Chiều

 

GDTC (T.Mai)

Pháp luật đại cương

Cô Diễm  (4t)

SÁU

13/11

Sáng

Tin học căn bản

Cô Yến–P 16.CS1

Toán kinh tế 2

Thầy Sơn  (2t) –C10

Pháp luật đại cương

Cô Diễm  (4t)

Chiều

Toán kinh tế 1

Cô Ba(4t) – GĐ4

Pháp luật đại cương

Cô Diễm  (4t) – GĐ6

 

BẢY

14/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

Toán kinh tế 1

Thầy Hưng(4t) – GĐ12

Toán cao cấp phần 1

Thầy Phát(4t)– GĐ 3

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn