Tin tức nổi bật

Thời khóa biểu tuần 42 từ ngày 30/05 đến 04/06/16

THỜI KHÓA BIỂU

Từ ngày 30/05 đến ngày 04/06 năm 2016

Thứ

Ngày

Lớp

Buồi

9DKT1

9DKT2

9DQT

9DTCNH

9CKT

Phòng

C08

C10

 

GĐ 6

C09

HAI

30/05

Sáng

 

Xác suất thống kê -2t

Thầy Sơn

 

Học GDQP - AN

Từ ngày 09/05/2016 đến ngày  02/06/2016

 

Chiều

 

 

 

Kinh tế vi mô - 2t

Thầy Bằng

BA

31/05

Sáng

Tiếng anh -4t

Cô Huyền

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

01/06

Sáng

 

 

 

NLTK  kinh tế  4t

Thầy Lân

Chiều

 

 

 

 

NĂM

02/06

Sáng

 

Tiếng anh -4t

Cô Sang

 

NLTK  kinh tế  4t

Thầy Lân

Chiều

13h30 giao lưu với tình nguyện viên tại GĐ2

13h30 giao lưu với tình nguyện viên tại GĐ2

 

13h30 giao lưu với tình nguyện viên tại GĐ2

SÁU

03/06

Sáng

 

 

 

NLTK  kinh tế  3t

Thầy Lân

Chiều

 

 

 

 

BẢY

04/06

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn