Báo cáo hoạt động tháng 9 năm 2017 và Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017

files/KHOASP/Chi bo/Bao_cao_thang_9__Ke_hoach_thang_10.doc

Báo cáo hoạt động tháng 8 năm 2017 và Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2017

files/KHOASP/Chi bo/Bao_cao_thang_8__Ke_hoach_thang_9.doc

Báo cáo hoạt động tháng 7 năm 2017 và Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2017

files/KHOASP/Chi bo/Bao_cao_thang_7__Ke_hoach_thang_8.doc

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cam kết thực hiện 27 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

files/KHOASP/Chi bo/Bao_cao_06_thang_dau_nam_2017.doc

Thông tin đảng viên đến tháng 09/2017

files/KHOASP/Chi bo/Thong_tin_DV_tinh_den_thang_09-2017.doc

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn