Thông tin Giảng viên Khoa Sư phạm

STT

Họ tên

Trình độ

chuyên môn

Địa chỉ Email

1.

Huỳnh Xuân Phát

Giảng viên chính, Thạc sĩ Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Bùi Mạnh Quân

Thạc sĩ Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Vũ Quang Vệ

Đại học Vật lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Nguyễn Thị Thanh Ba

Đại học Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Ngô Trúc Phương

Thạc sĩ Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Trần Văn Xuân

Thạc sĩ Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Nguyễn Khải Hoàn

Thạc sĩ Toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Nguyễn Hữu Tâm

Thạc sĩ Toán học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

Phạm Văn Hưng

Thạc sĩ Toán học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

Lâm Xinh

Thạc sĩ ĐS&TLS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

Dương Văn Trọng

Đại học SP Vật lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

Nguyễn Văn Khởi

Thạc sĩ Lý - KT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

Nguyễn Văn Thịnh

Thạc sĩ Quang học, NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

Võ Phước Huy

Thạc sĩ Quang học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

Nguyễn Văn Hội

Thạc sĩ Vật lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

Nguyễn Thị Kim Xuân

Thạc sĩ Sinh học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

Nguyễn Ngọc Lan

Đại học Hóa học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

Diệp Thị Hồng Phước

Thạc sĩ Sinh lý động vật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

Trần Thanh Lâm

Thạc sĩ Sinh học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.

Trương Quốc Tất

Ths Công nghệ sinh học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.

Nguyễn Thị Chúc

Ths Công nghệ sinh học

 

23.

Nguyễn Hoàng Ly

Thạc sĩ Hóa Hữu cơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.

Trần Văn Bé

Thạc sĩ Hóa Hữu cơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

Trần Ngọc Được

Thạc sĩ CN Sinh học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.

Cao Bích Tuyền

Thạc sĩ CN Sinh học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.

Huỳnh Lâm Thị Ngọc Thảo

Thạc sĩ LL &PPGD HH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.

Hồ Thị Nguyệt Linh

Thạc sĩ Hóa hữu cơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29.

Đoàn Ngọc Anh

Thạc sĩ LL &PPGD HH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Thạc sĩ Hóa học

 

31.

Lê Thu Vân

Thạc sĩ LLPPDHVTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32.

Hoàng Tiến Chính

Đại học Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33.

Nguyễn Ngọc Điệp

Thạc sĩ Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34.

Võ Văn Thanh

Đại học Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35.

Ng. Phước Hoàng 

Thạc sĩ LLPPDH Văn, NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36.

Nguyễn Ngọc Ẩn

Thạc sĩ Ngôn ngữ học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37.

Hứa Bích Thủy

Thạc sĩ LLPPDHVTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38.

Trương Thu Trang

Thạc sĩ VHVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39.

Trần Thị Mỹ Tiên

Thạc sĩ VHVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41.

Đỗ Thị Liên

Thạc sĩ VHVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

42.

Nguyễn Châu Hận

Thạc sĩ LLPPDHVTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

43.

Lê Kiều Nương

Thạc sĩ VHVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44.

Phạm Thị Lương

Thạc sĩ Lý luận Văn học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45.

Trần Thị Ngọc Diễm

Thạc sĩ VHVN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46.

Nguyễn Phước Hưng

ĐH Du lịch

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47.

Phan Thị Soàn

Cử nhân VNH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

48

Nguyễn Thị Nương

Cử nhân Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49

Võ Thị Diễm Phương

Cử nhân Ngữ văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50.

Ng. Thiện Thuật

Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51.

Phạm Tiến Công

Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52.

Đặng Thị Út

Đại học Tâm lý Giáo dục

 

53.

Phạm Xuân Lâm

Thạc sĩ Địa lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54.

Lê Ngọc Thanh

Thạc sĩ Sử học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

55.

Phạm Thị Kim Thoa

Đại học Xã hội học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56.

Phạm Trần Thùy Linh

Thạc sĩ DS & BV TNMT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57.

Trịnh Minh Hiếu

Thạc sĩ Sử học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58.

Nguyễn Minh Dũng

Thạc sĩ Địa lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59.

Huỳnh Thị Thu Trang

Đại học Lịch sử

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60.

Trần Thị Tường Vi

Thạc sĩ Xã hội học

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61.

Vưu Ng. Thanh Tuyền

Thạc sĩ Địa lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62.

Ng. Ái Hoàng Châu

Thạc sĩ Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

63.

Ng. Thị Ánh Đào

Thạc sĩ Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64.

Huỳnh Hồng Hoa

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65.

Nguyễn Hiếu Trung

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

66.

Nguyễn Thị  Sang

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67.

Tiêu Quỳnh Mai

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68.

Tạ Thị Kim Oanh

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69.

Liên Trọng Nghĩa

Thạc sĩ Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

70.

Ngô Ngọc Thảo

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

71.

Nguyễn Văn Út

Đại học Anh văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

72.

Nguyễn Thanh Tòng

Ths. LLPPDH T. PHÁP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

73.

Huỳnh Thị Út

ĐH Anh Văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

74.

Phạm Thanh Loan

ĐH SP Anh Văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75.

Nguyễn Trúc An

ĐH Anh Văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

76.

Mai Minh Hiếu

Đại học TLGDMN

 

77.

Trần Thị Tâm

Đại học Tâm lý Giáo dục

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

78.

Lê Kim  Tưởng

 Đại học SP Nữ công

 

79.

Ninh T.Thùy Dương

Đại học TLGDMN

 

81.

Hồ Thị Mỹ Ly

Đại học Tiểu học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

82.

Ng. Thị Minh Trang

Thạc sĩ GDMN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83.

Liêu Văn Hiền

Đại học Âm nhạc

 

84.

Đoàn  Kim Thoa

Đại học Âm nhạc

 

85.

Phạm Quế Nguyên

Đại học Âm nhạc

 

86.

Trịnh Thị Khả Duyên

Học viên cao học ngành Âm nhạc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

87.

Nguyễn Kim Nhân

Đại học Văn thư Lưu trữ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

88.

Lưu Thị Quế

ĐH Kinh tế Nông nghiệp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn