Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kết quả thi tiếng Anh trình độ A, B ngày 02/4/2017 trung tâm tin học - ngoại ngữ 629
Kết quả thi Tin học ngày 22/01/2017 trung tâm tin học - ngoại ngữ 101
Kết quả thi tiếng Anh, Tin học ngày 07/01/2017 tại Phước Long trung tâm tin học - ngoại ngữ 54
Kết quả thi tiếng Anh, Tin học ngày 25/12/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 68
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 13/11/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1063
Kết quả kiểm tra Tiếng anh, Tin học ngày 02/10/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1831
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 14/8/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1965
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 12/6/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1724
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 08/5/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1353
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 20/3/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 870

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn