Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kết quả thi tiếng Anh trình độ A, B ngày 02/4/2017 trung tâm tin học - ngoại ngữ 709
Kết quả thi Tin học ngày 22/01/2017 trung tâm tin học - ngoại ngữ 124
Kết quả thi tiếng Anh, Tin học ngày 07/01/2017 tại Phước Long trung tâm tin học - ngoại ngữ 66
Kết quả thi tiếng Anh, Tin học ngày 25/12/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 84
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 13/11/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1081
Kết quả kiểm tra Tiếng anh, Tin học ngày 02/10/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1847
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 14/8/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1984
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 12/6/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1745
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 08/5/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1378
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 20/3/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 894

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0781.3.822653; Email: mail@blu.edu.vn