Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 13/11/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 981
Kết quả kiểm tra Tiếng anh, Tin học ngày 02/10/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1771
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 14/8/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1924
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 12/6/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1699
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 08/5/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1323
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 20/3/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 847
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 31/01/2016 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1664
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 27/12/2015 trung tâm tin học - ngoại ngữ 962
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 29/11/2015 trung tâm tin học - ngoại ngữ 1027
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 28/11/2015 (huyện Thạnh Trị) trung tâm tin học - ngoại ngữ 336

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn