Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh và Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 17_6_2018 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 50
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 10/6/2018 tại Phước Long Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 6
Kết quả thi tiếng Anh trình độ A, B ngày 02/4/2017 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 1476
Kết quả thi Tin học ngày 22/01/2017 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 469
Kết quả thi tiếng Anh, Tin học ngày 07/01/2017 tại Phước Long Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 285
Kết quả thi tiếng Anh, Tin học ngày 25/12/2016 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 285
Kết quả thi Tiếng Anh, Tin học ngày 13/11/2016 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 1236
Kết quả kiểm tra Tiếng anh, Tin học ngày 02/10/2016 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 2002
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 14/8/2016 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 2152
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh, Tin học ngày 12/6/2016 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 1923

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn