Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 20/01/2019 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 48
Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 25/11/2018 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 85
Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 11/11/2018 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 115
Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 23/9/2018 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 222
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 22/9/2018 tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 87
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 19/8/2018 tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 101
Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B và Ứng dụng CNTT Cơ bản, kỳ thi ngày 12/8/2018 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 347
Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh và Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 17_6_2018 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 332
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 10/6/2018 tại Phước Long Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 120
Kết quả thi tiếng Anh trình độ A, B ngày 02/4/2017 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 1639

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn