Nhằm tiếp tục cho việc quản lý, tổ chức sinh hoạt của Câu lạc bộ nhà kế toán chuyên nghiệp (PAC), căn cứ đề án thành lập câu lạc bộ PAC ngày 27/11/2009 đã được BGH trường đại học Bạc Liêu phê duyệt; theo đề nghị của ban cố vấn câu lạc bộ, ngày 21 tháng 11 năm 2014, ThS. Đặng Trung Thắng – Trưởng Khoa Kinh tế - Luật đã ký Quyết định số 24/QĐ-KTL về việc công nhận Ban chủ nhiệm mới của Câu lạc bộ PAC.

        Dựa theo Quyết định này, thành phần Ban chủ nhiệm CLB PAC bao gồm 10 thành viên:

            1/- Ths.Nguyễn Thị Thu Hậu                                  Chủ nhiệm phụ trách chung

            2/- Ths. Hồ Ngọc Thảo Trang                                 P. chủ nhiệm

            3/- CH. Lê Hồng Nga                                              Thành viên

            4/- CN.Trần Thị Kim Ngân                                      Thành viên

            5/- CH.Tăng Thành Phước                                     Thành viên

            6/- CH.Nguyễn Văn Ngoan                                     Thành viên

            7/-Trần Thị Linh Đa                                               Thành viên

            8/-Trương Kiều Oanh                                             Thành viên

            9/-Huỳnh Ngọc Cơ                                                 Thành viên

            10/-Trần Bảo Toàn                                                 Thành viên

        Các thành viên trong Ban chủ nhiệm có trách nhiệm điều hành, tổ chức và duy trì hiệu quả các hoạt động của CLB, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra khi thành lập CLB.

        Trước mắt, CLB sẽ dự định ra mắt Ban chủ nhiệm mới và giao lưu với các thành viên trong CLB (dự kiến tổ chức vào ngày 14/01/2015) và định kỳ hàng tháng  CLB sẽ tổ chức buổi sinh hoạt với hình thức là các cuộc thi. Chủ đề sẽ do các thành viên trong ban chủ nhiệm biên soạn.

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn