Thời khóa biểu chính qui

Tuần 02

Tuẩn 05 ( từ ngày 11/9 đến 15/9/2017)

Tuẩn 06 ( từ ngày 18/9 đến 22/9/2017)

Tuẩn 07 ( từ ngày 25/9 đến 29/9/2017)

Tuẩn 08 ( từ ngày 02/10 đến 06/10/2017)

Tuẩn 09 ( từ ngày 09/10 đến 14/10/2017)

Tuẩn 10 ( từ ngày 16/10 đến 21/10/2017)

Tuẩn 11 ( từ ngày 23/10 đến 27/10/2017)

Tuẩn 12 ( từ ngày 30/10 đến 03/11/2017)

Tuẩn 13 ( từ ngày 06/11 đến 11/11/2017)

Tuẩn 14 ( từ ngày 13/11 đến 18/11/2017)

Tuẩn 15 ( từ ngày 20/11 đến 25/11/2017)

Tuẩn 16 ( từ ngày 27/11 đến 02/12/2017)

Tuẩn 17 ( từ ngày 04/12 đến 09/12/2017)

Tuẩn 18 ( từ ngày 11/12 đến 16/12/2017)

Tuẩn 19 ( từ ngày 18/12 đến 22/12/2017)

Tuẩn 20-21 ( từ ngày 25/12 đến 05/01/2018)

Tuẩn 22 ( từ ngày 08/1 đến 13/01/2018)

Tuần 23 ( từ ngày 15-19/1/2018)

Tuẩn 24 ( từ ngày 22/1 đến 27/01/2018)

Tuẩn 25 ( từ ngày 29/1 đến 3/2/2018)

Tuẩn 26 ( từ ngày 5/2 đến 9/2/2018)

Tuẩn 29 ( từ ngày 26/2 đến 3/3/2018)

Tuẩn 30 ( từ ngày 5/3 đến 10/3/2018)

Tuẩn 31 ( từ ngày 12/3 đến 17/3/2018)

Tuẩn 32 ( từ ngày 19/3 đến 24/3/2018)

Tuẩn 33 ( từ ngày 26/3 đến 31/3/2018)

Tuẩn 34 ( từ ngày 2/4 đến 7/4/2018)

Tuẩn 35 ( từ ngày 9/4 đến 13/4/2018)

Tuẩn 36 ( từ ngày 16/4 đến 21/4/2018)

Tuẩn 37 ( từ ngày 23/4 đến 27/4/2018)

Tuẩn 38 ( từ ngày 30/4 đến 5/5/2018)

Tuẩn 39 ( từ ngày 7/5 đến 12/5/2018)

Tuẩn 40 ( từ ngày 14/5 đến 18/5/2018)

Tuẩn 41 ( từ ngày 21/5 đến 26/5/2018)

Tuẩn 42 ( từ ngày 28/5 đến 2/6/2018)

Tuẩn 43 ( từ ngày 4/6 đến 8/6/2018)

Tuẩn 44 ( từ ngày 11/6 đến 15/6/2018)

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn