Kế hoạch học lại liên thông Khoa Kinh tế - Luật năm học 2015-2016

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC LẠI  LIÊN THÔNG

Từ ngày 17/9 đến 02/10/2016

TT

Môn học

Giảng viên

Lớp

Thứ 7

17/9

Chủ nhật

18/9

Thứ 7

24/9

Chủ nhật

25/9

Thứ 7

1/10

Chủ nhật

2/10

GHI CHÚ

1

Thanh toán quốc tế

Cô Nga

0907.707779

7DLKT1,

7DLKT.BL

S:5T- GĐ3

C:4T- GĐ3

S:5T- GĐ3

C:4T- GĐ3

S:5T- GĐ3

C:4T- GĐ3

 

C:3T-GĐ2

 

 

 

2

Quản trị tài chính

Cô Yến

0919.727903

6KTLT,

7DLKT

 

S:5T-GĐ1

C:4T-GĐ1

S:5T- GĐ1

C:4T-GĐ1

S:5T-GĐ1

C:4T-GĐ1

S:5T-GĐ1

C:4T-GĐ1

S:5T-GĐ1

C:4T-GĐ1

 

3

Nghiệp vụ ngân hàng

Cô Như

0913.648489

6KTLT,

7DLKT

 

S:5T-C8

C:4T-C8

S:5T-C8

C:4T-C8

S:5T-C8

C:4T-C8

S:3T-C8

 

 

4

Toán kinh tế 2

Thầy Vĩnh Sơn

0943.726707

6KTLT,

7DLKT,

8DLKT

S:5T-C7

C:4T-C7

S:5T-C7

C:4T-C7

S:5T- C7

C:4T- C7

S:3T-C10

 

 

 

5

Kế toán ngân hàng

Thầy Ngoan

0989.689004

7DLKT1,

7DLKT.BL

 

S:5T-C9

C:4T-C9

S:5T-GĐ4

C:4T-GĐ4

S:5T-GĐ4

C:4T-GĐ4

S:5T-GĐ3

C:4T-GĐ3

S:5T-GĐ3

C:4T-GĐ3

 

6

Phân tích hoạt động KD

Thầy Sơn

0983.720540

6KTLT,

7DLKT

S:5T-GĐ2

C:4T-GĐ2

S:5T-GĐ2

C:4T-GĐ2

S:5T-GĐ2

C:4T-GĐ2

S:3T-GĐ2

 

 

 

7

Kế toán quản trị 1

Cô Trang

0912.800354

7DLKT1,

 8DLKT

S:3T-C8

C:3T-C8

 

 

 

 

 

 

 

8

Kiểm toán

Cô Lan

01684.000850

7DLKT,

9DLKT

 

 

 

S:5T-GĐ3

C:4T-GĐ3

 

 

 

9

Phân tích và TĐ dự án ĐT

Thầy Tùng

0913.149004

6KTLT,

7DLKT

 

 

 

 

 

 

S:3T-C10

C:3T-C10

 

10

Nguyên lý thống kê kinh tế

Thầy Lân

0934.748640

6KTLT,

7DLKT,

8DLKT

S:5T-GĐ1

C:4T-GĐ1

 

 

 

 

 

 

11

Tài chính - Tiền tệ 2

Cô Như

0913.648489

7DLKT,

8DLKT

 

 

 

 

 

 

S:3T-GĐ2

C:3T-GĐ2

 

12

Kế toán quản trị 2

Thầy Phước

0912.808972

7DLKT1,

7DLKT.BL

 

 

 

 

 

S:3T-GĐ2

C:3T-GĐ2

 

 

13

Kinh tế vĩ mô

Cô Ngân

0165.6017873

6KTLT,

7DLKT

 

 

 

 

S:5T-C10

C:4T-C10

 

 

14

Ứng dụng PM trong kế toán

Thầy Lực

0949.001100

6KTLT,

7DLKT

 

 

 

S:5T-PM

C:4T-PM

 

 

 

 

15

Kế toán đơn vị sự nghiệp

Thầy Thắng

0918.124276

7DLKT1,

7DLKT.BL

 

 

 

 

S:5T-C9

C:4T-C9

 

 

 

16

Nghiên cứu Marketing

Thầy Tùng

0913.149004

7DLKT1,

7DLKT.BL

 

 

 

 

 

S:5T-GĐ6

C:4T-GĐ6

 

 

17

Toán Kinh tế 1

Cô Thanh Ba

01234.070560

7DLKT,

8DLKT.BL

 

S: 5T – A3

 

S: 5T – A3

 

S: 5T – A3

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC LẠI  LIÊN THÔNG

Học viên vui lòng liên hệ Giảng viên để làm bài kiểm tra trước ngày 30/9/2016

TT

Môn học

TC

SS

Tên lớp

Giảng viên

Số điện thoại

Ghi chú

1

Kế toán tài chính 2

3

4

7DLKT1

Tăng Thành Phước

0912.808972

 

2

Luật kinh tế

2

4

6KTLT, 7DLKT, 8DLKT

Nguyễn Lê Lý

0988.138099

 

3

Marketing căn bản

3

4

6KTLT, 7DLKT, 8DLKT

Võ Thị Phương Hồng Hợp

0914.233321

 

4

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2

4

9DLKT1

Nguyễn Thúy Anh

0918.398989

 

5

Xác suất thống kê

3

4

6KTLT, 7DLKT

Tô Vĩnh Sơn

0943.726707

 

6

Tài chính công

2

3

6KTLT, 7DLKT

Võ Hoàng Khiêm

0903.756162

 

7

Thuế

3

3

6KTLT, 7DLKT1

Võ Hoàng Khiêm

0903.756162

 

8

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

2

3

7DLKT1

Nguyễn Hà Minh

0907.842133

 

9

Kế toán tài chính 1

3

2

7DLKT1, 8DLKT

Nguyễn Văn Ngoan

0989.689004

 

10

Soạn thảo văn bản

2

2

7DLKT

Võ văn Thanh

0946.010081

Liên hệ gấp

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

6KTLT, 7DLKT.BL

Võ Mỹ Hạnh

0909.780700

 

12

Kế toán chi phí

2

1

9DLKT1

Nguyễn Văn Ngoan

0989.689004

 

13

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

2

1

7DLKT.BL

Trương Thị Bé

0914.874004

 

14

Quản trị học

3

1

7DLKT.BL

Bùi Thị Hiền

0165.6045464

 

15

Tài chính - Tiền tệ 1

2

1

8DLKT

Nguyễn Thị Phương

0124.7005577

 

16

Thị trường tài chính

3

1

7DLKT1

Nguyễn Thị Phương

0124.7005577

 

17

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

1

8DLKT.BL

Trịnh Minh Hiếu

0939.132481

Liên hệ gấp

Lưu ý:Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa Kinh tế - Luật. SĐT: 0781.2212542

 

 

 

 

Thời khóa biểu học lại chính quy 15-16 các môn do bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng giảng dạy

 

Kế hoạch kiểm tra các học phần học lại khoa Công nghệ thông tin

Lịch kiểm tra học lại 15-16 (Các môn chỉ kiểm tra và thi)

Thời khóa biểu học lại chính quy 15-16 các môn do bộ môn Lý luận chính trị giảng dạy

Thời khóa biểu học lại chính quy 15-16 các môn do Khoa CNTT giảng dạy

Nhấp vào link bên dưới để tải về

1. Thời khóa biểu CNTT tuần 1 từ ngày 15.08 đến ngày 21.08.16

2. Thời khóa biểu CNTT tuần 2 từ ngày 22.08 đến ngày 28.08.16

Thời khóa biểu học lại chính quy 15-16 các môn do Khoa kinh tế giảng dạy

Nhấp vào link bên dưới để tải về:

1. Thời khóa biểu học lại  tuần 1 từ ngày15.08 đến ngày 21.8.16

2. Thời khóa biểu học lại tuần 2 từ ngày 22.08 đến ngày 28.08.16

(Cắt lịch xác suất thống kê sáng thứ 7 - tuần 2)

3. Thời khóa biểu học lại tuần 3 từ ngày 29.08 đến ngày 04.09.16

Tuần 3: Bổ sung lịch học nguyên lý thống kê kinh tế lớp A11 (5t) vào sáng thứ 7 và sáng chủ nhật tại phòng C09

Tuần 3 Lịch học lại  môn thuế chiều thứ 7 ngày 3/9 cắt lịch.

4. Thời khóa biểu học lại tuần 4 từ ngày 05.09 đến ngày 11.09.16

Tuần 4: Cắt lịch toán tài chính lớp A10 vào sáng thứ 2

Tuần 4: Sáng thứ tư (7/9) lớp A10 toán tài chính học tại giảng đường 2

5. Thời khóa biểu học lại tuần 5 từ ngày 12.09 đến ngày 18.09.16

6. Thời khóa biểu học lại tuần 6 từ ngày 19.09 đến ngày  25.09.16

7. Thời khóa biểu học lại tuần 7 từ ngày 26.09 đến ngày 02.10.16

 

Thời khóa biểu học lại chính quy 15-16 các môn Khoa Sư phạm giảng dạy

Lớp học lại (6TCNH, 7DTCNH, 9DTCNH) toán cao cấp 1 thầy Phát bổ sung lịch học Sáng thứ 4  từ tuần 03 tại C09

Lớp học lại (6CDKT, 7CKT, 8CKT) Toán kinh tế  2 thầy Phát bổ sung lịch học chiều thứ 3 từ tuần 03 tại C08

Lớp học lại (7DQT, 8DQT, 7-8DKT,9DKT1,2, 9DQT) toán kinh tế 2 thầy Phát chuyển lịch học từ chiều chủ nhật (4/9) lên sáng thứ 7 (3/9) tại C08

Nhấp vào link bên dưới để tải về:

 

Thời khóa biểu học lại chính quy 15-16 các môn Khoa Sư phạm giảng dạy

Kế hoạch học lại chính quy Khoa Kinh tế - Luật 2015-2016

Nhấp vào link dưới để tải về:

Kế hoạch học lại chính quy Khoa Kinh tế - Luật 2015-2016

Lịch học và thi lại môn GDTC các lớp cao đẳng năm học 2015-2016

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn