Lịch học Liên Thông Kế toán năm học 2017-2018

9DLKT.BL2

9DLKT.AG

10DLKT.BL1 (TỪ CĐ-ĐH)

10DLKT.BL2 (TỪ TC-ĐH)

10DLKT.AG

Lịch học các lớp liên thông Kế toán, năm học 2016-2017

8DLKT_AG.pdf

8DLKT_BL.pdf

8DLKT_BN.pdf

9DLKT1(CĐ-ĐH).pdf

9DLKT_AG.pdf

9DLKT_BL(TC- ĐH).pdf

Kế hoạch học lại liên thông Khoa Kinh tế - Luật năm học 2015-2016

Xem Kế hoạch học lại liên thông Khoa Kinh tế - Luật năm học 2015-2016

Kế hoạch học tập các lớp liên thông năm học 2015-2016

Nhấp vào link bên dưới để tải về:

Lớp 7DLKT1

Lớp 7DLKT.BL

Lớp 7DLKT.AG

Lớp 7DLKT.BN

Lớp 8DLKT.BL

Lớp 8DLKT.AG

Lớp 8DLKT.BN 

Lớp 9DLKT1 (Cao đẳng - Đại học)

Lớp 9DLKT.BL

Lớp 9DLKT.AG

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn