Lịch tuần 46 (Từ ngày 26/6 đến 02/7/2017)

        UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 46:(26/6=>02/7/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (26/6)

- 7 h30, Hội ý BGH.

- 7h30,Hội ý BGH

 

- Nghỉ phép.

Thứ Ba  (27/6)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Nghỉ phép.

Thứ Tư  (28/6)

-15h00, Họp BCH Đảng bộ.

-15h00, Họp BCH Đảng bộ.

- Nghỉ phép.

Thứ Năm  (29/6)

- 8h00, Dự Hội nghị quán triệt NQ TW 5 khóa XII

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc với Trung tâm KĐCLGD ĐHQG TP. HCM

Thứ Sáu (30/6)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (01/7)

- Giảng bài Trường tại TC Luật Vị Thanh.

 

 

Chủ Nhật (02/7)

- Giảng bài Trường tại TC Luật Vị Thanh.

 

 

 

      Bạc Liêu, ngày 26 tháng 6 năm 2017

                                                                                                                    PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ