Lịch tuần 22

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 22:(09/01/=>15/01/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (09/01)

- 7h30, Hội ý BGH.

- 16h00,  Họp BTV Đảng Ủy.

- 7h30, Hội ý BGH.

- 15h30, Dự lễ kết nạp Đảng của khoa KTL.

- 16h00,  Họp BTV Đảng Ủy.

- 7h30, Hội ý BGH.

- 9h00, Dự lễ kết nạp Đảng của khoa CNTT.

- 16h00,  Họp BTV Đảng Ủy.

Thứ Ba  (10/01)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Tư  (11/01)

- 8h00, Họp BTC Hội xuân Đinh Dậu.

- 13h30, Đối thoại với SV Nh 2016-2017.

- 13h30, Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại UBND tỉnh Bạc Liêu.

- 13h30, Đối thoại với SV Nh 2016-2017.

Thứ Năm  (12/01)

- 7h30, Hội nghị tổng kết công tác QS- QP địa phương năm 2016.

- 14h00, Họp HĐ tư vấn tuyển chọn Chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh.

- Làm việc cơ quan.

- 7h30, Hội nghị tổng kết công tác QS- QP địa phương năm 2016.

- Dự Hội nghị tổng kết tại Liên hiệp hội KHKT.

- Họp chi bộ.

Thứ Sáu (13/01)

- 7h 30, Hội nghị UBMT TQ lần thứ sáu (Khóa IX).

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (14/01)

 

 

 

Chủ Nhật (15/01)