Lịch tuần 23

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 23:(16/01/=>22/01/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (16/01)

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 14h00,  Họp thông qua phương án tuyển sinh năm 2017.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 14h00,  Họp thông qua phương án tuyển sinh năm 2017.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 14h00,  Họp thông qua phương án tuyển sinh năm 2017.

Thứ Ba  (17/01)

- 14h00, Làm việc với khoa CNTT.

- Làm việc cơ quan.

- 14h00, Làm việc với khoa CNTT.

- 15h00, Làm việc với TS. Khoa sở Nông nghiệp.

Thứ Tư  (18/01)

- Triển khai NQ TW4 khóa XII.

- 7h30, Hội nghị Đảng ủy khối.

 - Triển khai NQ TW4 khóa XII.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Năm  (19/01)

- Làm việc với HT trường ĐH Đồng Tháp.

- Làm việc cơ quan.

- Dự Hội thi tại cơ sở THSP Mầm non.

 

Thứ Sáu (20/01)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (21/01)

- 8h00, Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân huyện Ủy Phước Long

 

 

Chủ Nhật (22/01)