Lịch tuần 24

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 24:(23/01/=>29/01/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (23/01)

- 7h30, Hội ý BGH.

- 15h00,  Họp mặt huyện ủy huyện Vĩnh Lợi.

- 7h30, Hội ý BGH.

- 7h30, Hội ý BGH.

- 13h30,  Dự Hội nghị khoa học công nghệ.

Thứ Ba  (24/01)

- 8h30, Họp mặt trí thức- văn nghệ sĩ tỉnh.

- Làm việc cơ quan.

- 8h30, Họp mặt trí thức- văn nghệ sĩ tỉnh.

Thứ Tư  (25/01)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Năm  (26/01)

- Nghỉ tết.

- Trực tết.

- Nghỉ tết.

Thứ Sáu (27/01)

 - Nghỉ tết.

- Nghỉ tết.

- Trực tết.

Thứ Bảy (28/01)

- Trực tết.

 

 

Chủ Nhật (29/01)