Lịch tuần 26

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 26:(06/02/=>12/02/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (06/02)

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

Thứ Ba  (07/02)

- Làm việc cơ quan.

- 7h30, Duyệt đề cương KLTN khoa KTL.

- 15h30, Làm việc với Lãnh đạo khoa CNTT+ KTL..

Thứ Tư  (08/02)

- Làm việc cơ quan.

- 8h00, Họp báo cáo viên.

- Dự họp chi bộ khoa CNTT.

Thứ Năm  (09/02)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Sáu (10/02)

- Làm việc cơ quan.

- 7h30, Họp Hội thẩm nhân dân.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (11/02)

 

 

 

Chủ Nhật (12/02)