Lịch tuần 27

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 27:(13/02/=>19/02/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (13/02)

- 7h30, Hội ý BGH.

- 7h30, Hội ý BGH.

- Nghỉ phép.

Thứ Ba  (14/02)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Tư  (15/02)

- 15h00, Họp Đảng ủy.

- 15h00, Họp Đảng ủy.

- 14h30, Làm việc với khoa CNTT.

- 15h00, Họp Đảng ủy.

Thứ Năm  (16/02)

- Làm việc cơ quan.

- Nghỉ phép.

- 15h30, Làm việc với phòng ĐT.

- 18h00, Dự sinh hoạt CLB Cây bút trẻ KSP.

Thứ Sáu (17/02)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- 6h30, Làm việc với TTLKĐT- trường ĐHCT..

Thứ Bảy (18/02)

 

 

 

Chủ Nhật (19/02)