Lịch tuần 28

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 28:(20/02/=>26/02/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (20/02)

- 7h30, Hội ý BGH- Họp lấy phiếu tín nhiệm về công tác tổ chức cán bộ.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp lấy phiếu tín nhiệm về công tác tổ chức cán bộ.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp lấy phiếu tín nhiệm về công tác tổ chức cán bộ.

- 14h00, Làm việc với LHH VHNT.

Thứ Ba  (21/02)

- 14h00, Làm việc với Phòng TCCB.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Tư  (22/02)

- Làm việc cơ quan.

- 7h30, Dự HN tại Sở LĐTB-XH.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Năm  (23/02)

- 15h00, Làm việc với ĐH Hutech.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Sáu (24/02)

- Hội thảo “Cuộc Cách mạng CN 4.0” Tp HCM.

- Làm việc cơ quan.

- 8h00, Dự tổng kết tại LHH VHNT.

Thứ Bảy (25/02)

- Hội thảo “Cuộc Cách mạng CN 4.0” Tp HCM.

 

- 7h30, Dự hội thảo tại Trường CĐ KTKT Bạc Liêu.

Chủ Nhật (26/02)