Lịch tuần 30

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 30:(06/3=>12/3/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (06/3)

- 7h30, Hội ý BGH- Họp báo.

- 15h00, Họp HĐ định giá tài sản.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp báo.

- 15h00, Họp HĐ định giá tài sản.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp báo.

- Làm việc với Tổ ĐBCLGD.

Thứ Ba  (07/3)

- Làm việc cơ quan.

- 15h00, Họp Hữu nghị Việt- Ấn.

- 7h00, Giảng bài KSP cơ sở 2.

- 15h00, Họp Ban tư vấn TS năm 2017 tại phòng giao ban.

Thứ Tư  (08/3)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Thăm các đoàn thực tập KSP.

Thứ Năm  (09/3)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- 73h00, Dự Hn báo cáo viên trực tuyến tại UBND tỉnh.

Thứ Sáu (10/3)

- Làm việc cơ quan.

- 13h00, Ôn thi tuyển sinh An Giang.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (11/3)

 

 

- Giảng bài lớp CCSP tại trường.

Chủ Nhật (12/3)

 

 

- Giảng bài lớp CCSP tại trường.