Lịch tuần 31

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 31:(13/3=>19/3/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (13/3)

- 7h30, Hội ý BGH.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp báo.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp báo.

- 15h00, Họp rút kinh nghiệm GV nhập điểm thi học phần.

Thứ Ba  (14/3)

- 7h00, Giảng bài.

- 8h00, Họp Ban đề thi tuyển sinh.

- 7h00, Giảng bài KSP cơ sở 2.

Thứ Tư  (15/3)

- 15h00, Làm việc với Trưởng, Phó trưởng Khoa NN  về sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Làm việc cơ quan.

- Tư vấn tuyển sinh.

Thứ Năm  (16/3)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- 7h00, Giảng bài KSP cơ sở 2.

- Tư vấn tuyển sinh.

Thứ Sáu (17/3)

- Làm việc cơ quan.

- 13h00, Công tác An Giang.

- Tư vấn tuyển sinh.

Thứ Bảy (18/3)

 

- Tuyển sinh ĐHLT tại An Giang.

- Giảng bài lớp CCSP tại TTDN Trần Văn Thời.

Chủ Nhật (19/3)

 

- Tuyển sinh ĐHLT tại An Giang.

- Giảng bài lớp CCSP tại TTDN Trần Văn Thời.