lịch tuần 32

 UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 32:(20/3=>26/3/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (20/3)

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 15h00, Làm việc với Khoa CNTT.

- 16h00, Làm việc với Khoa NN.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 15h00, Làm việc với Khoa CNTT.

- 16h00, Làm việc với Khoa NN.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 15h00, Làm việc với Khoa CNTT.

- 16h00, Làm việc với Khoa NN.

Thứ Ba  (21/3)

- 7h00, Giảng bài.

- Tư vấn tuyển sinh huyện Phước Long.

- 7h00, Giảng bài KSP cơ sở 2.

- 15h00, Họp chi bộ phòng ĐT.

Thứ Tư  (22/3)

- 7h00, Giảng bài.

- Tư vấn tuyển sinh huyện Hồng Dân.

- 14h00, Làm việc với tổ ĐBCLGD.

Thứ Năm  (23/3)

- HN liên kết đào tạo ĐH Mở TP.HCM

- Làm việc cơ quan.

- 7h00, Giảng bài KSP cơ sở 2.

Thứ Sáu (24/3)

- HN liên kết đào tạo ĐH Mở TP.HCM

- 13h00, Công tác Càn Thơ.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (25/3)

- Làm việc cơ quan.

- Giảng bài tại trường TCBN Cần Thơ.

 

Chủ Nhật (26/3)

 

- Giảng bài tại trường TCBN Cần Thơ.