Lịch tuần 47

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 47:(03/7=>09/7/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (03/7)

- 7 h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 14h00, Họp HĐ tuyển sinh.

- 7 h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 14h00, Họp HĐ tuyển sinh.

- 7 h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

- 14h00, Họp HĐ tuyển sinh.

- 16h00, Họp Ban đề thi năng khiếu.

Thứ Ba  (04/7)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- 8h00, Làm việc với Tổ KĐCLGD.

Thứ Tư  (05/7)

- Họp xét tốt nghiệp.

- Họp xét tốt nghiệp.

- Họp xét tốt nghiệp.

Thứ Năm  (06/7)

- Nghỉ phép.

- Làm việc cơ quan.

- Làm đề thi năng khiếu.

Thứ Sáu (07/7)

- Làm việc cơ quan.

- 7h30, Họp Đảng ủy Khối.

- 14h00, Họp Ban coi thi

- Họp xét sáng kiến kinh nghiệm.

Thứ Bảy (08/7)

 

- Thi tuyển sinh CĐMN.

 

Chủ Nhật (09/7)

 

- Thi tuyển sinh CĐMN.

- Kiểm tra công tác thi học kỳ.