Lịch tuần 48 (Từ ngày 10/7 đến 16/7/2017

        UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 48: (10/7=>16/7/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (10/7)

- 7 h30, Hội ý BGH.

- 14h00, Họp Chi bộ.

- 7 h30, Hội ý BGH.

- 14h00, Họp Chi bộ.

- 7 h30, Hội ý BGH.

Thứ Ba  (11/7)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc với GĐ ngân hàng Sacombank.

- 8h00, Họp Tổ QTHTTT& MMT.

Thứ Tư  (12/7)

- Hội nghị UBMT TQVN tỉnh lần thứ 7.

- 15h00, Bảo vệ đề tài NCKH.

- Kiểm tra GD học kỳ phụ.

Thứ Năm  (13/7)

- Dự kỳ họp thư tư -HĐND tỉnh, khóa IX.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Sáu (14/7)

- Dự kỳ họp thư tư -HĐND tỉnh, khóa IX.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (15/7)

 

 

 

Chủ Nhật (16/7)