Tuần 04

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 04:(04/9=>10/9/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (04/9)

- Nghỉ bù lễ 2/9.

- Nghỉ bù lễ 2/9.

- Nghỉ bù lễ 2/9.

Thứ Ba  (05/9)

- Công tác tại trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Tư  (06/9)

- 8h00, Làm việc với TP. HCQT.

- 14h00, Họp Cụm thi đua.

- Làm việc cơ quan.

- Giảng bài KSP .

- 14h00, Họp Đoàn tập huấn KĐCLGD.

Thứ Năm  (07/9)

- 8h00, Dự Hội nghị CB chủ chốt tại Tỉnh ủy.

- 8h00, Dự Hội nghị CB chủ chốt tại Tỉnh ủy.

- 8h00, Dự Hội nghị CB chủ chốt tại Tỉnh ủy.

Thứ Sáu (08/9)

- Làm việc cơ quan.

- 14h00, Kiểm tra CSVC thi tuyển sinh CĐ GDTC.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Bảy (09/9)

- Công tác tại ĐH Cần Thơ.

- Tuyển sinh CĐ GDTC.

 

Chủ Nhật (10/9)

 

 

- Công tác tại ĐH Quốc gia TP. HCM.

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn