Tuần 21

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 21:(01/01=>07/01/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (01/01)

- Nghỉ tết dương lịch.

- Trực tết dương lịch.

- Nghỉ tết dương lịch.

Thứ Ba  (02/01)

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

- Làm việc cơ quan.

Thứ Tư  (03/01)

- 15h00, Họp HĐ xét đề cương đề tài NCKH.

- Bảo vệ đề cương đề tài NCKH.

- Họp tổ chuyên trách KĐCL.

Thứ Năm  (04/01)

- 8h00, Họp tổ giải quyết đơn yêu cầu của NLĐ.

- 8h00, Họp tổ giải quyết đơn yêu cầu của NLĐ.

- 8h00, Họp tổ giải quyết đơn yêu cầu của NLĐ.

- Kiểm tra thi học phần HKI.

Thứ Sáu (05/01)

- Làm việc cơ quan.

- Đi An Giang.

- Kiểm tra thi học phần HKI.

Thứ Bảy (06/01)

- 9h00, Dự lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp LT.

- Giảng bài tại An Giang.

- 9h00, Dự lễ phát bằng tốt nghiệp các lớp LT.

Chủ Nhật (07/01)

 

- Giảng bài tại An Giang.

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn