Tuần 31

UBND TỈNH BẠC LIÊU

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU                

                     

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU

                           TUẦN 31:(12/3=>18/3/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Hiệu trưởng

Trần Văn Chiêu

Phó Hiệu trưởng

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Trần Mạnh Hùng

Thứ Hai  (12/3)

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban

-15h00, Làm việc với Đoàn Thanh niên

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban –

- 15h00, Họp chi bộ.

- 7h30, Hội ý BGH- Họp giao ban.

Thứ Ba  (13/3)

- Giải quyết công việc cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

- 8h00, Làm việc Phòng CTCT&QLSV và BMGDTC

Thứ Tư  (14/3)

- Giải quyết công việc cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

- Giảng bài Khoa Sư Phạm

Thứ Năm  (15/3)

- Giải quyết công việc cơ quan.

- Lên lớp (CS2).

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu (16/3)

- Lên lớp (CS2).

- 14h00, Họp Nhóm 1 đánh giá CLGD.

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy (17/3)

- Nghỉ.

- Giảng bài tại An Giang.

 

Chủ Nhật (18/3)

- Nghỉ.

- Giảng bài tại An Giang.

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn