DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG CTCT - QLSV

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

E-mail

01

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

CN. Sinh học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Tiêu Quỳnh Mai

P. Trưởng phòng CN. Tiếng anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Lưu Thị Ánh Hồng

Cán bộ

ĐH CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03

Nguyễn Thị Hoa

Cán bộ

ĐH CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

Huỳnh Hữu Nghĩa

Cán bộ

ĐH Kế toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05 Nguyễn Ngọc Mẫn Cán bộ ĐH Mỹ thuật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.