Cao học
 
                                    Đại học, Cao đẳng chính quy
 
                                    Liên thông
 
                                    Vừa làm vừa học, Từ xa
 
                                    Văn bằng 2
 
                                    Chứng chỉ sư phạm
 

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn