Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tuần 11 Khoa Sư phạm 18
Tuần 10 Khoa Sư phạm 40
Tuần 09 Khoa Sư phạm 32
Tuần 07 Khoa Sư phạm 110
Tuần 06 Nguyễn Việt Thắng 71
Tuần 05 Nguyễn Việt Thắng 76
Tuần 03 Nguyễn Hoàng Hôn 33
Tuần 02 Nguyễn Hoàng Hôn 22
Tuần 01 Nguyễn Hoàng Hôn 27

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn