Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tuần 36 Khoa Sư phạm 222
Tuần 35 Khoa Sư phạm 74
Tuần 34 Khoa Sư phạm 89
Tuần 33 Khoa Sư phạm 66
Tuần 32 Khoa Sư phạm 117
Tuần 31 Khoa Sư phạm 75
Tuần 30 Khoa Sư phạm 95
Tuần 29 Khoa Sư phạm 135
Tuần 26 Khoa Sư phạm 114
Tuần 25 Khoa Sư phạm 130

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn