Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Tuần 24 Khoa Sư phạm 14
Tuần 23 Khoa Sư phạm 4
Tuần 22 Khoa Sư phạm 48
Tuần 21 Khoa Sư phạm 30
Tuần 20 Khoa Sư phạm 37
Tuần 19 Khoa Sư phạm 36
Tuần 18 Khoa Sư phạm 29
Tuần 17 Khoa Sư phạm 39
Tuần 16 Khoa Sư phạm 44
Tuần 15 Khoa Sư phạm 42

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn