NHÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Trần Tấn Đạt

Thạc sĩ Triết học

Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Võ Mỹ Hạnh

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Phó trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Tam Phương

Thạc sĩ Triết học

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Diệp Kiều Trang

Thạc sĩ CNXHKH

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Hà Minh

Thạc sĩ Xây dựng Đảng và CQNN

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Sơn Thanh Thoảng

Thạc sĩ KTCT

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Hữu Lợi

Thạc sĩ Triết học Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn