STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Email

Ghi chú

01

Phạm Đình Trí

P. Trưởng phòng

Thạc sỹ

Vật lý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

02

Phạm Hồng Đấu

Chuyên viên

Thạc sỹ

PTNT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

03

Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

Thạc sỹ

Hóa học

 

Đang học NCS

04

Nguyễn Anh Thúy

Chuyên viên

Cử nhân

Tiếng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

05

Trương Thị Xuân

Chuyên viên

Cử nhân

Tiếng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0781.3.822653; Email: mail@blu.edu.vn