Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số:02 QĐ/TWHSV ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

 

Tải file đề án

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

Địa chỉ: 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
SĐT: 07813 827 005 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.