Dưới đây là danh sách chia lớp học phần bổ sung kiến thức tiếng anh không chuyên khóa 10.

Nhấp vào link bên dưới để tải về:

Lớp tiếng anh không chuyên 1

Lớp tiếng anh không chuyên 2

Lớp tiếng anh không chuyên 3

Lớp tiếng anh không chuyên 10

KHOA KINH TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 112, Đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07812.2212542  - Email: vpkktlblu@gmail.com