Điểm thi vẫn đang được cập nhật liên tục sinh viên - học viên nhấp vào link dưới để xem điểm.

Bảng điểm thi học phần (học lại)từ 29/10 đến 13/11/16

Quá 1,5 tháng kể từ ngày thi mà vẫn chưa biết điểm sinh viên - học viên có quyền phản hồi về VPK để được kiểm tra điểm.

Trân trọng!