KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI

Các lớp liên thông khóa 6,7 (Bạc Liêu)

 

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Số lượng

Học viên

Lớp

Họ tên giảng viên

Số điện thoại

Ghi chú

1

Kế toán ngân sách nhà nước

3

3

7DLKT1

Nguyễn Thị Thu Hậu

01682.602.216

7g00, ngày 04/03/2017

Giảng đường 1, CS2

2

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

3

7DLKT1

Trịnh Hoàng Sơn

0983.720.540

3

Hệ thống thông tin kế toán

3

2

7DLKT1

Lê Hồng Nga

0917.670.673

4

Nghiệp vụ ngân hàng

2

4

7DLKT1

Lê Huỳnh Như

0913.648.489

5

Kiểm toán

3

3

7DLKT.BL+7DLKT1

Bùi Thị Thu Lan

01684.000.680

6

Kế toán ngân hàng

3

1

7DLKT1

Nguyễn Thị Thu Hậu

01682.602.216

7

Quản trị tài chính

3

3

6KTLT1+7DLKT.BL

Quách Thị Hải Yến

0919.727.903

8

Kế toán quản trị 2

2

1

7DLKT.BL

Tăng Thành Phước

0912.808.972

9

Marketing căn bản

3

1

6KTLT2

Võ T. Phương Hồng Hợp

0976.820.881

10

Ứng dụng phần mềm kế toán

3

1

7DLKT.BL

Trịnh Hữu Lực

0949.001.100

11

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

2

7DLKT.BL+ 7DLKT1

Dương Thế Lân

0934.748.640

9g00, ngày 04/03/2017

Giảng đường 1, CS2

12

Phân tích và thẩm định DAĐT

2

3

7DLKT.BL

Lê Thanh Tùng

0913.149.004

13

Tổ chức thực hiện CTKT

3

4

7DLKT1+7DLKT.BL

Trịnh Hữu Lực

0949.001.100

14

Thị trường tài chính

3

1

7DLKT1

Nguyễn Thị Phương

01247.005.577

15

Kinh tế vĩ mô

3

2

7DLKT1

Nguyễn Thị Bích Ngân

0939.016.299

16

Tài chính – Tiền tệ 1

2

1

7DLKT1

Nguyễn Thị Phương

01247.005.577

17

Tài chính – Tiền tệ 2

2

1

7DLKT1

Lê Huỳnh Như

0913.648.489

18

Thanh toán quốc tế

2

3

7DLKT1

Nguyễn Thị Hằng Nga

0907.703.790

19

Kế toán tài chính 2

3

2

7DLKT1

Tăng Thành Phước

0912.808.972

20

Kế toán ĐVSN

3

9

7DLKT1+7DLKT.BL

Đặng Trung Thắng

0918.124.267

Học 20% số tiết

7g00, Ngày 26/02/2017 phòng C10

 

            Lưu ý:

- Các học phần dưới 05 học viên đăng ký, học viên liên hệ giảng viên để dược hướng dẫn ôn tập và làm kiểm tra theo kế hoạch của khoa. Riêng học phần Kế toán đơn vị sự nghiệp sẽ học theo lịch ở trên.

- Lịch thi được phòng tạo tạo tổ chức và có thông báo sau.

- Giảng viên gửi đề kiểm tra và đề thi về văn phòng khoa trước ngày 02/03/2017.

- Khi cần liên hệ: văn phòng khoa Kinh tế - Luật. Số điện thoại: 0781.221.2542.

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn