KHOA KINH TẾ - LUẬT                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

                 Giao lưu với tình nguyện viên tiếng anh của tổ chức SJ Việt Nam

Kính gửi:            -     Cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế - Luật

-          Sinh viên khoa Kinh tế - Luật

Thực hiện kế hoạch của Câu lạc bộ Tiếng Anh đã được phê duyệt; Được sự đồng ý của Lãnh đạo Khoa, Câu lạc bộ Tiếng Anh trân trọng thông báo tới cán bộ giảng viên và sinh viên buổi giao lưu với tình nguyện viên tiếng anh của tổ chức SJ Việt Nam như sau:

1.      Giao lưu tọa đàm với sinh viên

-         Thời gian: 13h30 đến 15h ngày 13/03/2017

-         Địa điểm: Giảng đường 3

-         Chủ đề: “Job experience at student lifetime”

2.      Giao lưu tọa đàm với cán bộ giảng viên

-         Thời gian: 15h10 đến 17h ngày 13/03/2017

-         Địa điểm: Giảng đường 3

-         Chủ đề: “Experience to do scientific research effectively”

Đây sẽ là cơ hội tốt cho cán bộ, giảng viên và sinh viên có dịp cọ xát khả năng giao tiếp tiếng anh, phát triển kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ với các tình nguyện viên từ tổ chức SJ Việt Nam, do đó Câu lạc bộ Tiếng Anh trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa được biết, tham gia nghiêm túc, nhiệt tình để buổi giao lưu đạt kết quả cao.

                                                                                                                                                   CHỦ NHIỆM

                                                                                                                                               CLB TIẾNG ANH

                                                                                                    

                                                                                                                                                          đã ký

 

      

                                                                                                                                       Lê Thanh Tùng

 

STT

Tuần

Chủ đề

Thời gian

(thứ 2 hàng tuần)

Đối tượng

GV giám sát

1

Tuần 31

13/03/2017

Tọa đàm cho SV:“Job Experience at Student Lifetime”

Tọa đàm cho GV:“Experience to do scientific research effectively”

13h30 – 15h

Sinh viên

Thầy Lực, Thầy Tuân, Cô Duyên, Cô Thảo,

Thầy Tùng

15h10 – 17h

Giảng viên

2

Tuần 32

20/03/2017

STAY HEALTHY

13h30 – 15h

Sinh viên

Thầy Tuân, Cô Thảo

3

Tuần 33

27/03/2017

TRANSPORTATIONS

 

13h30 – 15h

Sinh viên

Thầy Lực, Cô Thảo

4

Tuần 34

03/04/2017

HOLIDAYS

 

13h30 – 15h

Sinh viên

Cô Duyên, Thầy Tuân

5

Tuần 35

10/04/2017

FREE TIME ACTIVITIES

13h30 – 15h

Sinh viên

Cô Thảo, Thầy Tuân, Thầy Tùng

15h10 – 17h

Giảng viên

6

Tuần 36

17/04/2017

LIVING IN A BIG CITY

13h30 – 15h

Sinh viên

Thầy Tuân, Cô Duyên

7

Tuần 37

24/04/2017

TRAVEL

13h30 – 15h

Sinh viên

Thầy Lực, Cô Duyên,

8

Tuần 39

08/05/2017

CULTURE

13h30 – 15h

Sinh viên

Cô Duyên, Thầy Tuân, Cô Thảo

15h10 – 17h

Giảng viên

 

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn