Nhấp vào link bên dưới để tải về:

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khóa cuối năm học 2016-2017