Chuyên mục phụ

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Lich ôn thi các lớp học nguyên khóa trung tâm tin học - ngoại ngữ 2257

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn