Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016

CĐVC TỈNH BẠC LIÊU

CĐCS ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                     Bạc Liêu, ngày   tháng 10 năm 2015

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014-2015

 

 

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

1. Khái quát tình hình

Năm học 2014-2015 là năm thứ 8 Trường Đại học Đại học Bạc Liêu đi vào hoạt động, Nhà trường, công đoàn phối hợp chặt chẽ, động viên được lòng nhiệt tình, sức lực trí tuệ CBVC đóng góp hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao phó.  

Công đoàn Trường trong năm có biến động: Tiến hành Hội nghị giữa nhiệm kỳ , Bầu mới chủ tịnh và bầu bổ sung Ban thường vụ, Ban chấp hành.

2. Cơ cấu tổ chức, tình hình đội ngũ.

Tổng số giảng viên và cán bộ quản lý, nhân viên: 325. Trong đó, biên chế 253 hợp đồng 72. Về trình độ : Tiến sĩ 05, Thạc sĩ 151, đại học 139, trình độ khác 30.

           Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành có 15 ủy viên, trong quá trình hoạt động Chủ tịch CĐ và  01 ủy viên thường vụ xin nghỉ .Công đoàn đã bầu bổ sung kiện toàn ban chấp hành.  Hiện nay Ban Chấp hành có 15 ủy viên, trong đó có Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 03 ủy viên Thường vụ và 10 ủy viên Chấp hành, UBKT Công đoàn Trường có 03 người, có 18 Tổ công đoàn bộ phận

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1.Công tác tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và các hoạt động xã hội

- Công đoàn Trường thường xuyên tham mưu và phối hợp với BGH trong việc thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật dân sự, Luật Giáo dục Đại học…..nhằm đảm bảo các quyền lợi đối với người lao động,  do đó người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho trên 100 cháu là con của đoàn viên – lao động của Trường.

- Bên cạnh việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường cũng luôn chăm lo đến đoàn viên - lao động về đời sống vật chất và tinh thần bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như: Tổ chức tặng quà Tết cho cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường, CB về hưu có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho gia đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7…

- Tổ chức thăm hỏi người lao động khi có ốm – đau hay ma chay, hiếu hỷ.

- Hoạt động xã hội được công đoàn quan tâm, đã thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của công đoàn viên và NLĐ. Trong  năm qua với tinh thần tương thân tương ái CBVC trích một phần nhỏ thu nhập của mình đóng góp xây dựng các quỹ  “mái ấm tình thương” trên 15 triệu đồng; quỹ xóa đói giảm nghèo 50 triệu, hỗ trợ thương binh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học 82 triệu đồng, “nghĩa tình Trường Sa Hoàng Sa” gần 10 triệu đồng.

2. Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

Công đoàn tốt công tác tuyên truyền, phổ biến vận động CBVC, NLĐ trong chấp hành các chủ trương, nghị quyết, các quy định, quy chế nhà trường.

Hình thức tuyên truyền khá phong phú: Bằng văn bản, lồng ghép trong các hoạt động phong trào, trênwebsite của công đoàn trường.

          Kết quả đã thực hiện:

          - Kết hợp với nhà trường tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng.

          -Tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

-Tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Ngày quốc tế lao động 1/5. Ngày Giổ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) ngày sinh nhật Bác 19/5 

          - Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội.

          - Tuyên truyền Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7.

- Tuyên truyền ý nghĩa 70 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9;

- Quán triệt Nghị định số 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

- Ký kết thực hiện bảo đảm an toàn an ninh trật tự giữa Trường - Công đoàn - Đoàn thanh niên.

- Các quy chế quy định của nhà trường được CĐV, NLĐ thực hiệm nghiêm túc.

3. Tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, viên chức, lao động

Các phong trào thi đua của nhà trường đều do các tổ chức CĐ, ĐTN thực hiện. Trong năm qua các phong trào thi đua diễn ra khá sôi nổi và đạt kết quả tốt. Cụ thể.

          - Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được nhiều CĐV tham gia, dưới nhiều hình thức Hội giảng 20/11, 26/3, tham gia NCKH, viết bài cho các tập san, tạp chí khoa học…(năm học 2014-2015 có 15 GV tham dự Hội giảng đạt từ khá trở lên, có 30 đề tài NCKH được nghiệm thu, có 90 bài viết cho các tập san, tạp chí trong và ngoài nước…)

          - Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” có 100% nữ CĐV đăng ký danh hiệu thi đua”hai giỏi” Ban nữ công trường tổ chức hoạt động khá nổi bật(Hội thảo vai trò phụ nữ trong giai đoạn xây dựng CNH-HĐH nhân ngày 8/3, phụ nữ với công tác NCKH…), năm học 2014-2015 có 153/164 nữ CBVC đạt danh hiệu nữ “hai giỏi. Giai đoạn 2010-2014 có 51 nữ đạt danh hiệu Nữ “hai giỏi” 5 năm liền.

          - Phong trào thực hiện các cuộc vận động:

Bên cạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đã trở thành truyền thống của ngành trong nhiều thập kỷ, thì các phong trào thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”được đẩy mạnh.  Các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy được ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, lòng nhân ái của mỗi thầy cô giáo, mỗi cán bộ công chức, góp phần tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của trường.

Kết quả:

Duy trì và phát triển tốt nền nếp, kỷ cương học đường, thúc đẩy, nâng cao các phong trào thi đua “Dạy tốt và học tốt”

Đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tỷ lệ trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn không ngừng tăng, Quan hệ đồng nghiệp, giữa cán bộ quản lý với giáo viên, công nhân viên được xây dựng trên cơ sở đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn bằng tấm lòng chân thành.

4.Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn

          Tính đến thời điểm này có 100 % NLĐ đủ điều kiện gia nhập tổ chức công đoàn.

          Các đ/c tổ trưởng công đoàn đã tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Năm 2015 do tách tổ công đoàn và mới bổ nhiệm 01 đ/c giữ chức vụ tổ trưởng (bổ nhiệm tháng 4 năm 2015) chưa dự tập huấn.

          Công đoàn cơ sở có 18 tổ công đoàn đều đạt Tổ công đoàn vững mạnh.

          Bổ nhiệm các chức danh từ tổ phó trở lên được BCH thực hiện đúng quy định: Quyết định, biên bản họp.

          Ban chấp hành có quy chế hoạt động

          Có kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014-2015

          Có kế hoạch hoạt động từng quý, hoạt động từng ban.

          Có quy chế chi tiêu nội bộ

          Chưa có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.

5. Công tác nữ công

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ giao, Ban Nữ công thường xuyên quan tâm đến việc vận động, động viên chị em không ngừng phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóagia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện bình đẳng giới và chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức tốt phong trào “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan” trong nữ cán bộ, đoàn viên, lao động bằng nhiều hình thức phù hợp như: 

+ Tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm 2010-2014 phong trào “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà”

+ Tham gia hội thi tuyên truyền viên cấp tỉnh về chủ đề “ Phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đạt giải 2

+ Tham gia hội thi “bữa cơm gia đình” do LĐLĐ tổ chức đạt giải 2.

6. Công tác tài chính công đoàn

-  Công tác thu – chi tài chính chặt chẽ, đúng quy định, đúng chế độ kế toán, báo công khai, tiết kiệm – hiệu quả, không có trường hợp sai phạm, lãng phí; Báo cáo quyết toán năm 2014 gửi Ban Tài chính  LĐLĐ tỉnh.

7. Hoạt động Ủy ban kiểm tra

- Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Trong năm học 2014-2015 Công đoàn Trường trực tiếp phối hợp với Ban TTNN giải quyết 01 đơn khiếu nại của CĐV.

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Đầu mỗi năm học, căn cứ kế hoạch hoạt động của nhà Trường của công đoàn cấp trên và lấy ý kiến góp ý của tất cả các Tổ Công đoàn để xây dựng chương trình hoạt động cho năm học.

- Đối các đợt sinh hoạt hay hoạt động chuyên đề quy mô, Thường trực Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch chi tiết riêng trình Ban Chấp hành xem xét quyết định để triển khai.

- Để các chương trình và kế hoạch được thực hiện thành công, căn cứ tình hình theo dõi thực tế, Thường trực Công đoàn Trường báo cáo cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành xem xét giải quyết cũng như tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm.

- Cuối mỗi năm học tổ chức đánh giá xếp loại đoàn viên công đoàn, Tổ Công đoàn và Công đoàn Trường theo đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám hiệu cũng như sự chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Trường đối với hoạt động của Công đoàn.

- Đội ngũ cán bộ Công đoàn hoạt động có hiệu quả, nhiệt tình có trách nhiệm. Hoạt động Công đoàn đã đi vào nề nếp, hiệu quả hơn CĐV tích cực hưởng ứng tham gia đầy đủ hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức.

2. Khó khăn, tồn tại

Năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ cuộc sống của nhân dân, trong đó có người lao động của Trường và những hoạt động của Trường.

- Hầu hết các cán bộ Công đoàn hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động Công đoàn chưa nhiều do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công đoàn Trường. Bên cạnh đó nhiều cán bộ Công đoàn chưa thật sự tâm huyết, chưa thể hiện được vai trò của một cán bộ Công đoàn hoặc phụ thuộc nhiều vào ý kiến của trưởng đơn vị.

3. Thi đua khen thưởng.

          Công đoàn hoàn thành xét thi đua cuối năm đang chở Công đoàn cấp trên xem xét.

                                                                   

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015- 2016

 

-  Căn cứ phương hướng hoạt động Hội nghị giữa nhiêm kỳ Công đoàn.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 Ban Chấp hành Công đoàn Trường thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động Công đoàn Trường Đại học Bạc Liêu năm học 2015 – 2016 như sau:

I.  MỤC TIÊU

- Tập hợp, vận động người lao động thực hiện tốt các mục tiêu năm học của nhà trường, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn Trường Đại học Bạc Liêu ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Trường ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn Trường.

- Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà Trường.

II.   NHIỆM VỤ

1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn Trường.

Giải pháp

          - Phối hợp với các Phòng chức năng, nắm bắt lại các điều khoản, chế độ chính sách Trường đối với CBCC lao động để có đề xuất với Ban giám hiệu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

          - Phối hợp trong công tác quản lý CBVC, động viên CBVC thực hiện tốt các quy định của Trường, giảm tình trạng Công đoàn viên vi phạm quy chế, quy định. Các Tổ Công đoàn nắm bắt kịp thời vi phạm của CBVC để có biện pháp kịp thời hỗ trợ người vi phạm tiến bộ.

          - Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường (nhất là vai trò của Chủ tịch và Tổ Trưởng) trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của ngườilao động.

          - Đẩy mạnh hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn Trường trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động của các Tổ Công đoàn để sâu sát nắm tình hình của người lao động nhằm kịp thời làm việc với các phòng, ban chức năng, Trưởng các đơn vị hoặc báo cáo Đảng ủy Ban Giám hiệu có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

2.  Công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáotuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, lồng ghép các chương trình hành động vào nội dung hoạt động của công tác công đoàn.

          - Vận động CBVC nghiêm túc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của nhà Trường.

          - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn của nhà nước, của ngành và của Trường, quyết tâm loại bỏ các hành vi tiêu cực trong giảng dạy, thi cử, trong quan hệ giải quyết công việc.

Giải pháp

          - Lồng ghép tổ chức tuyên truyền và vận động người lao động thực hiện tại các buổi sinh hoạt hàng tháng.

          - Cử cán bộ Công đoàn tham gia tất cả các lớp tập huấn của công đoàn cấp trên tổ chức.

          - Vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đội ngũ, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ - nhân viên; sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra hiệu suất công tác cao.

          - Các Tổ công đoàn dưới sự chỉ đạo của chi ủy cụ thể hóa kế hoạch năm học của Ban giám hiệu, nghị quyết của Đảng ủy, chi ủy sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

3.  Tổ chức các hoạt động phong trào và thi đua trong tập thể người lao động

3.1. Tổ chức các hoạt động phong trào

          -  Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, thư giãn, tạo mối giao lưu thân thiện. Cụ thể

          + Tổ chức đăng ký và đánh giá thi đua hoạt động công đoàn năm học 2014-2015.

          + Tổ chức văn nghệ, giao lưu thể dục thể thao với các đơn vị bạn.

          + Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân các ngày lễ như: 22/12, , 08/3, 30/4 .....

          + Tham gia các hoạt động do CĐVC, LĐLĐ tỉnh tổ chức.

3.2. Tổ chức các hoạt động thi đua

          Tổ chức 03 hoạt động thi đua đối với toàn thể người lao động như sau:

          - Phối hợp với Ban giám hiệu và các khoa tổ chức phong trào thi đua “Dạy giỏi” và “Thi đua nghiên cứu khoa học”.

          - Tổ chức phong trào thi đua về “nói tiếng anh giỏi”.

          - Tổ chức thi đua “Giỏi việc Trường – đảm việc nhà” cho nữ lao động

Giải pháp:

          - Căn cứ vào phân công của BCH, kế hoạch năm các ban chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

4.  Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn

          - Nâng cao năng lực trình độ và bản lĩnh cán bộ công đoàn đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

          - Thường xuyên rà soát về tổ chức, nhân sự của Tổ công đoàn và BCH CĐ Trường.

Giải pháp:

- Rà soát, củng cố lại các tổ công đoàn cho phù hợp với bộ máy tổ chức của Trường đảm bảo gắn với sự lãnh đạo trực tiếp của các Chi bộ Đảng.

- Tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

-  Kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn.

- Thường xuyên theo dõi các hoạt động nhằm phát hiện các nhân tố mới có tâm huyết với hoạt động của Công đoàn để bổ sung vào đội ngũ. Kịp thời bổ sung nhân sự còn khuyến để duy trì cũng như ổn định hoạt động.

- Bổ sung quy chế hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ

5.  Công tác nữ công

          - Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” bằng việc vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua :Giỏi việc Trường – đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên – lao động.

          - Tiếp tục công tác vận động nữ đoàn viên – lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

          - Tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới; vận động cho cả đoàn viên – lao động nhất là đoàn viên nữ về sinh đẻ có kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp của người phụ nữ.

          - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ - 8/3.

          - Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu của các cháu.

          - Tổ chức tuyên dương khen thưởng con của người lao động học giỏi năm học 2015-2016.

6.  Công tác xã hội

          - Động viện tất cả CĐV tham gia hưởng ứng cuộc vận động “vì người nghèo” theo tinh thần công văn số 3541/UBND-VX của UBND tỉnh Bạc Liêu.

          - Tham gia các phong trào từ thiện; đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quỹ Mái ấm công đoàn; giúp đỡ giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng vì thiên tai bão lụt ….

7.  Công tác tài chính

          Đôn đốc thu – nộp đoàn phí và kinh phí công đoàn đúng quy định, tạo sự công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi của đoàn viên đồng thời có kinh phí hoạt động. Báo cáo thu chi theo đúng chế độ kế toán và quy định của cấp trên.

8.  Hoạt động của Ủy Ban kiểm tra

          - Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường chất lượng hoạt động của UBKT Công đoàn Trường.

          - Phối hợp với đơn vị thực hiện yêu cầu đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua, bình chọn nhân vật tiêu biểu đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai, tránh hình thức, đối phó không quan tâm đến quyền lợi về thi đua của các thành viên trong đơn vị.

          - Phối hợp với Ban Thi đua của Trường nhằm tăng cường chất lượng thi đua.

IIICHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện vào tổ chức CĐ.

2. 95% CĐV tham gia học tập, sinh hoạt chính trị do trường tổ chức.

3. Phấn đấu 100% CĐV đăng ký thi đua.

4. Trên 90% nữ CBVC đạt Phụ nữ 2 Giỏi, trong đó có 15% đạt Phụ nữ 2 Giỏi tiêu biểu.

5. Phấn đấu 20%  CĐV đạt đoàn viên xuất sắc, trong đó có 15% đạt xuất sắc tiêu biểu.

6. Phấn đấu 100% tổ công đoàn đạt Tổ CĐVM, trong đó 50 % trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, không có CĐBP/Tổ công đoàn yếu kém.

7. Không có đoàn viên – lao động vi phạm quy chế, quy định bị xử lý kỷ luật.

8. Phấn đấu giữ vững danh hiệu “công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”

9. Giới thiệu 05  đoàn viên xuất sắc để các chi bộ và Đảng bộ xét kết nạp vào Đảng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chương trình của Ban Giám hiệu, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường và kế hoạch của từng đơn vị, các Tổ Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chỉ đạo và triển khai đến tất cả CBVC- người lao động, phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc thực hiện. 

Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị Trưởng các đơn vị tạo điều kiện để Tổ Công đoàn và đoàn viên thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, đưa phong trào thi đua và hoạt động công đoàn không ngừng  phát triển, góp phần xứng đáng cùng với nhà trường phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 của Công đoàn Trường đại học Bạc Liêu.

 

                                                       T/M BAN CHẤP HÀNH CĐ

                                                                      Chủ tịch

 

     Hồ Văn Thọ

  Nơi nhận.                                                                                    

            - Các Tổ công đoàn

            - Các ban công đoàn

            - Đảng ủy(báo cáo)

            - BGH

            - Lưu VP

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn