Kế hoạch hoạt động Quý III/2016 của CĐCS Trường Đại học Bạc Liêu

CĐVC TỈNH BẠC LIÊU

CĐCS ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                      Bạc Liêu, ngày 6 tháng 07  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2016

 

A. SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ II/2016

            Quý II, CĐCS đã thực hiện một số nội dung sau.

1. Công tác tuyên truyền.

          CĐCS kết hợp với Chính quyền, các tổ chức thực hiện khá tốt một số nội dung:

          - Chào mừng Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước  30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

          - Tuyên truyền và vận động CBVC tham gia tốt Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22/5/2016

          - Tiếp tục tuyên truyền Luật Bảo hiểm và quán triệt Nghị định số 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

- Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môncụ thể.

a. Các Ban chuyên môn đã tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung.

- Kết hợp với nhà trường tham gia Tổ chức các hoạt động TDTD, văn nghệ chào mừng ngày Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22/5/2016.( tổ chức giải bóng chuyền nữ)

- Chuẩn bị tham gia Hội thao truyền thống của CĐVC tỉnh

- Tham gia viết bài cho Kỷ yếu và tập san chuẩn bị cho kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

- Các tổ CĐ thuộc bộ phận giảng dạy kết hợp với các khoa tham gia phong trào dự giờ, thao giảng chào mừng ngày 30/4 và Kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5

- Ban nữ công đã tổ chức Khám bệnh cho nữ CBVC với số lượng 35 .

- Tổ chức cho các cháu tham quan biển Bạc Liêu nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 với số lượng 195 cháu.

b. Công tác xã hội.

- Động viên CBVC tham gia đóng góp các quỹ an sinh xã hội năm 2016. Cụ thể đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thương binh theo chỉ đạo của địa phương.mỗi CBVC hỗ trợ từ 01 ngày lương, mua vé số ủng hộ trẻ em nghèo, đóng góp quỹ khuyến học.

- Kết hợp với nhà trường thăm hỗ trợ 02 thương binh huyện Hồng Dân; tham gia khảo sát và thực hiện kế hoạch hỗ trợ 10 hộ nghèo tại Thị trấn Phước Long.

c. Công tác xây dựng CĐ, Đảng

- Các tổ rà soát CBVC đủ điều kiện tham gia tổ chức công đoàn, hướng dẫn thủ tục kết nạp;

- Giới thiệu và lấy ý kiến đề nghị CĐV xuất sắc cho Đảng tiến hành bồi dưỡng. (có 02 ĐV)

- Tiếp tục phát hiện giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng

d. Công tác tài chính.

- Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn CĐ cấp trên.

- Lập danh sách CĐV hỗ trợ quỹ khuyến học.

e. Một số công tác khác.

- Động viên CBVC thực hiện các hoạt động chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Chấp hành tốt các quy định, lề lối làm việc tại công sở.

- CĐV tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 22/5/2016 đầy đủ

- Cùng nhà trường tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.

- Các Tổ Công đoàn tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ III/2016

Chủ đề hoạt động

- Lập thành tích chào mừng ngày quốc khánh 2/9

- Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường

I. Nội dung hoạt động:

1. Công tác tuyên truyền.Tập trung một số nội dung:

          - Tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

          - Tiếp tục tuyên truyền Luật Bảo hiểm và quán triệt Nghị định số 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

- Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môncụ thể.

a. Các Ban chuyên môn tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung.

- Tập trung tập luyện tham gia Hội thao truyền thống của CĐVC tỉnh năm 2016.

- Động viên CĐV tham gia viết bài và các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

- Các tổ CĐ thuộc bộ phận giảng dạy kết hợp với các khoa xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017.

- Tổ chức Tết Trung thu cho con em CBVC.

- Xét hồ sơ vay vốn hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho CBVC

b. Công tác xã hội.

- Kết hợp với nhà trường thăm gia đình Thương binh Liệt sỹ trong CBVC trường.

- Kết hợp với nhà trường kiểm tra tiến độ thực hiện xóa nghèo 10 hộ tại TT Phước Long.

c. Công tác xây dựng CĐ, Đảng

- Các tổ tiếp tục rà soát CBVC đủ điều kiện tham gia tổ chức công đoàn, hướng dẫn thủ tục kết nạp;

- Giới thiệu và lấy ý kiến đề nghị CĐV xuất sắc cho Đảng tiến hành bồi dưỡng.

- Tiếp tục phát hiện giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng,

- Liên hệ cấp Giấy CN Phụ nữ 2 giỏi năm 2015 cho CĐV nữ

d. Công tác tài chính.

- Lập danh sách CĐV hỗ trợ quỹ khuyến học và tiến hành đăng nộp theo quy định.

e. Một số công tác khác.

- Động viên CBVC thực hiện các hoạt động chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới.

- Các Tổ công đoàn đăng ký tham quan hè nhà trường sẽ hỗ trợ phương tiện đi lại (thời gian từ 15/7-15/8. địa điểm từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chú ý chỉ cho CBVC của trường)

- Các Tổ Công đoàn tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

II. Tổ chức thực hiện.

          Các Ban căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng và tổ chức các hoạt động.

          Các Tổ công đoàn phối hợp với đơn vị hành chánh cùng cấp tổ chức họp tổ công đoàn triển khai thực hiện các nội dung hoạt động.

          Đối với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các tổ có thể lựa chọn một việc làm hoặc một hoạt động để thực hiện.

          Cập nhật kịp thời trên veb của công đoàn.

          Ban  Kiểm tra, Thi đua theo dõi việc thực hiện các hoạt động.

 

  T/M BAN CHẤP HÀNH CĐCS

                                                                        Chủ Tịch

 

 Nơi nhận:

 -  Đảng ủy, BGH (để báo cáo)

 -  Các đơn vị trực thuộc (để phối hợp)

 - Các ban CĐ, Tổ CĐ

 

Cơ sở 1

Địa chỉ: Trường Đại học Bạc Liêu, 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781.3.821107 (phòng Đào tạo), 0781.3.822653 (phòng Hành chính) Email: mail@blu.edu.vn