Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-ĐHBL ngày 31/5/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các đơn vị, các sinh viên có tên về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2015 - 2016 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 07/6/2016 (Thứ 3) đến hết ngày 10/6/2016 (Thứ 6)

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Bạc Liêu, cơ sở I.

Lưu ý: Khi đi nhận tiền, sinh viên cần đem theo Thẻ sinh viên để cán bộ đối chiếu thông tin. 

Mọi chi tiết liên hệ cô Ánh Hồng, cán bộ phòng CTCT - QLSV. SĐT: 0917 119097.

Quyết định và danh sách kèm theo (Xem tại đây)