TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG CTCT & QLSV                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Bạc Liêu, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

   QUY TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ

 

1. Đăng ký lần đầu:

1.1.Đầu năm học, sinh viên đến mua 01 sổ ngoại trú hoặc sổ nội trú điền đầy đủ thông tin vào lý lịch sinh viên, dán ảnh 3 x 4.

1.2.Thực hiện đăng ký theo các bước sau đây:

Đối với sinh viên ngoại trú:

Bước 1: Sinh viên điền đầy đủ thông tin về chỗ tạm trú (phần giới thiệu).

Bước 2: Sinh viên yêu cầu Chủ nhà trọ ký xác nhận các thông tin về địa chỉ và thời gian tạm trú.

Bước 3: Lớp trưởng nộp lại sổ ngoại trú để Phòng CTCT&QLSV xác nhận.

Bước 4: Sinh viên liên hệ cơ quan Công an địa phương nơi cư trú để xin xác nhận tạm trú hoặc thường trú tại địa phương.

Đối với sinh viên nội trú:

Bước 1: Sinh viên điền đầy đủ thông tin về ngày ký hợp đồng ở nội trú.

Bước 2: Sinh viên liên hệ Ban quản lý ký túc xá của Trường để xin xác nhận nội trú.

Bước 3: Lớp trưởng nộp lại sổ nội trú (ghi số phòng) để Phòng CTCT&QLSV xác nhận.

2. Thay đổi chỗ ở:

Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú của mình với nhà trường trong thời hạn 20 ngày, sinh viên thực hiện lại bốn bước theomục 1.2.

3. Chuyển ra vào Ký túc xá:

3.1.Sinh viên ngoại trú chuyển vào ký túc xá ở nội trú: Sinh viên nộp lại sổ ngoại trú và thực hiện các hướng dẫn của Ban quản lý ký túc xá của Trường và đăng ký lần đầu như mục 1.

3.2.Sinh viên ở nội trú chuyển ra ở ngoại trú: Sinh viên nộp lại sổ nội trú và thực hiện đăng ký lần đầu như mục 1.

4. Các trường hợp cần lưu ý:

4.1.Sinh viên làm thất lạc sổngoại trú hoặc sổ nội trú thì phải đến Phòng CTCT&QLSV để mua lại sổ mới và thực hiện lại bốn bước theo mục 1.2.

4.2.Quy trình mới áp dụng cho sinh viên tất cả các khóa học.

* Đối với sinh viên khóa cũ: thực hiện Quy định đăng kýngoại trú trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.

* Đối với sinh viên khóa mới tuyển sinh, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo nhập học của các Khoa, sinh viên tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký ngoại trú, nội trú.

 

TRƯỞNG PHÒNG  

          (Đã ký)

    Trần Tấn Đạt