Phòng CTCT - QLSV thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách đem theo Thẻ sinh viên (hoặc Bảng tên, CMND) Biên lai thu tiền học phí của năm học 2015 - 2016 đến phòng Kế hoạch - Tài chính (Cơ sở 1, trường Đại học Bạc Liêu) để nhận lại tiền học phí năm học 2015 - 2016.

               Lưu ý: Trường hợp sinh viên bị mất biên lai thu tiền học phí thì đem theo Thẻ sinh viên (hoặc Bảng tên, CMND) đến phòng Kế hoạch - Tài chính để cán bộ hướng dẫn thủ tục nhận tiền.

Thời gian: Từ ngày 02/01/2016 đến hết ngày 15/01/2016.

Mọi chi tiết liên hệ phòng CTCT - QLSV, số điện thoại 0781 2211384 (gặp cô Ánh Hồng).

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo Quyết định số 729/QĐ-ĐHBL ngày 23/12/2016

của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu)

STT Khoa Họ và tên Lớp
1 Nông nghiệp Châu Long Ngọc 7BHTS
2 Nguyễn Hoài  Phương 8BVTV
3 Nguyễn Thị Thương 8DNT
4 Ngô Minh Út 9DBVTV
5 Kinh tế - Luật Ngô Thị  Quyền 6KT
6 Đoàn Mỹ Linh 9CKT
7 Võ Minh Tuyền 9DQT
8 CNTT Lê Văn  Nhứt 7DTH
9 Trần Chí Thanh 7CTH
10 Nguyễn Trọng Nguyễn 9DTH
11 Sư phạm Thạch Văn Dương 6TA
12 Võ Thị  6NV
13 Ngô Thị Ý Nhi 6NV
14 Nguyễn Chí Thanh 7DNV1
15 Đoàn Văn  Đen 7DNV1
16 Lưu Thị Quốc Nhi 7DNV1
17 Lê Thị Diễm Trang 7DNV1
18 Trịnh Thị Tài Linh 7DTA1
19 Diệp Thị Yến Nhi 7DTA2
20 Hứa Văn Chuyển 7CVNH
21 La Thị Ngọc Tuyền 7DNV1
22 Trịnh Thúy Kiều 8DNV2
23 Trịnh Anh Chàng 8CVNH
24 Trịnh Thị Phương Quyên 9DNV
25 Sơn Thị Thanh Hiền 9DNV1
26 Thị Mỹ  Hảo 9DNV2
27 Bùi Hồng Hạnh 9DNV1