CUỘC THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG LẦN II NĂM 2017

 

1. Thể lệ cuộc thi

2. Websites cuộc thi

3. Kế hoạch cuộc thi (Trung ương Đoàn)

4. Kế hoạch triển khai (đoàn trường)

5. Hướng dẫn đăng ký và thi

6. Tài liệu tham khảo