CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN

START - UP STUDENT IDEAS LẦN I - 2016

1. Kế hoạch cuộc thi: Với mục đích góp phần triển khai phong trào "Sáng tạo trẻ". Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên.. Xem chi tiết  tại đây

2. Thể lệ cuộc thi

3. Website cuộc thi