Đào tạo trung cấp

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Ghi chú

1

01

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

 

2

02

Quản lý và kinh doanh du lịch