Thông báo đăng ký nhiệm vụ năm 2017 thuộc chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phát triển công nghệ hóa dược đến năm 2020

 

Hồ sơ đăng ký và hướng dẫn đăng ký (tải tại đây)