Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ