Thông báo điều chỉnh, bổ sung định mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên

Quyết định bổ sung và điều chỉnh Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ (định mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên...) (xem chi tiết tại đây)

Cơ sở 1

Địa chỉ:  Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  0291 3822 653 (Phòng Hành chính).

                   0291 3821 107 (Liên hệ tư vấn tuyển sinh)

Email: mail@blu.edu.vn

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Email: mail@blu.edu.vn