Thông báo viết bài cho Tạp chí Khoa học Yersin Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Kính mời quý thầy cô viết bài cho Tạp chí Khoa học Yersin Trường Đại học Yersin Đà Lạt, chi tiết xem tại đây.